รับบริการรับอบชุบด้วยความร้อน ได้แก่ PVD และการ Brazing ในเตาที่ไม่เกิด การอ๊อกซิเดชั่น

เตา Brazing
สำหรับ เชื่อมลวดทองแดงและเงินที่ไม่เกิดการออกซิเดชั่น เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการการปิดสนิทและความแข็ง หรือทำการอบอ่อนโดยปราศจากออกซิเดชั่นในกระบวนการขึ้นรูปแบบแข็ง Cold Forging ภายใต้บรรยากาศก๊าซที่ทำให้เจือจาง เพื่อปราศจากออกซิเดชั่นโดยต่อเนื่อง ซึ่งสามารถผลิตได้ในปริมาณมากและมีราคาถูก

PVD
เป็นการจัดการผสมผสานกันระหว่าง Quenching กับ Tempering ด้วยเตาสูญญากาศ ภายในบริษัทเราเอง จึงสามารถส่งมอบได้ภายในระยะเวลาสั้น

 
       
   

 


ดิดต่อ : Y.M.P. (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/153 หมู่ที่ 1, ต.บ้านเก่า, อ.พานทอง,ชลบุรี 20160
โทร : 0-3821-4051ถึง 4, 0-3845-8262 ถึง 7 / โทรสาร : 0-3821-4055
E-mail: e-commerce@ymp.co.th
,
siriwan@ymp.co.th

 

Last update : 11/27/2017 16:22

traffic analysis